[amsat-bb] Basic TV-type AZ-only rotator for Orbitron?