[amsat-bb] February SatMagazine - CXBN Nanosatellite