AMSAT-BB

[email protected]

July 2017

  • 134 participants
  • 157 discussions

07 Jul '17
TF/NJ7H HP74
by Gabriel Zeifman 07 Jul '17

07 Jul '17
E4401A VSA w/ I&Q inputs
by Zach Metzinger 06 Jul '17

06 Jul '17
SO-50 July 6, 2017 15:54Z recording
by Ruth Willet 06 Jul '17

06 Jul '17

06 Jul '17

05 Jul '17
Tanyusha 1 (RS6S) heard over southwestern USA earlier today
by Patrick STODDARD (WD9EWK/VA7EWK) 05 Jul '17

05 Jul '17

05 Jul '17
test
by Peter 04 Jul '17

04 Jul '17
KX9X/9 - EN59/EM69 line today
by Sean Kutzko 04 Jul '17

04 Jul '17