AMSAT-BB

[email protected]

June 2020

  • 130 participants
  • 170 discussions
AISat1?
by Steve Kristoff 05 Jun '21

05 Jun '21
cube sat model
by Bob- W7LRD 07 May '21

07 May '21
Re: [amsat-bb] ERC-m g5500 pcsat32
by Pete (vk2pet) 19 Jul '20

19 Jul '20
AMSAT: RFI from LED bulbs?
by Robert Bruninga 19 Jul '20

19 Jul '20

03 Jul '20
Field Day submissions
by Bruce 30 Jun '20

30 Jun '20
AO-27
by Brian Wilkins 29 Jun '20

29 Jun '20
FUNcube Warehouse problem
by David Johnson 29 Jun '20

29 Jun '20

29 Jun '20